vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Hóa chất

Từ việc nghiên cứu cho đến giai đoạn phân phối sản phẩm, Intertek giúp bạn tuân thủ những yêu cầu chất lượng, kiểm soát rủi ro và đẩy nhanh thời gian tiếp cận thị trường.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm hóa chất của bạn, đảm bảo bạn và tổ chức của bạn tuân thủ với các quy định và yêu cầu về an toàn, quản lý rủi ro, đảm bảo chất lượng của sản phẩm, và giúp sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh chóng.

Mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu của Intertek cùng với đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật có danh tiếng sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất những dịch vụ đa dạng như:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Hóa chất.

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178