vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Giám định

Intertek mang đến dịch vụ giám định cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, các thương nhân, chính phủ, những người mua, người bán hàng hóa và sản phẩm trên toàn cầu.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và thử nghiệm linh hoạt cho hàng hoá có giá trị cao trong điều kiện vận chuyển khẩn và lưu trữ nghiêm ngặt. Chúng tôi giúp khách hàng đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chí tiên quyết và quy định của chính phủ và của ngành, đồng thời xác định nếu lô hàng, sản phẩm có thành phần, vật liệu không đạt tiêu chuẩn hoặc không được cho phép.

Các ngành của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ giám định của Intertek giúp giảm thiểu lô hàng có sản phẩm lỗi, qua đó giảm bớt phàn nàn từ phía đối tác và giữ đúng thời gian giao hàng. Dịch vụ giám định độc lập của chúng tôi bảo vệ lợi ích kinh doanh của khách hàng, giúp khách hàng quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm được sản xuất và phân phối đến đích cuối cùng tuân theo thông số kỹ thuật của đối tác.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Giám định.

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178