vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Lịch đào tạo Quý 2 2021

Tháng Ba 12, 2021

Tại trụ sở văn phòng Intertek Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ: [email protected]

STT TÊN KHÓA HỌC THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6
1 Cập nhật và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn IFS Thực phẩm phiên bản 7
Upgrading and Internal audit skills according to IFS Food version 7 standard 
6-7/4    
2 Hệ thống an toàn thực phẩm theo HACCP phiên bản 2020
Hazard analysis and critical control point (HACCP) food safety version 2020
8-9/4    
3 Cập nhật và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1
Upgrading and Internal audit skills according to FSSC 22000 standard issue 5.1
12-13/4    
4 Thực hiện và triển khai theo BRC Thực phẩm phiên bản 8
How to implementation BRC Food issue 8 effectiveness
14-16/4    
5 Hệ thống an toàn thực phẩm theo HACCP phiên bản 2020
Hazard analysis and critical control point (HACCP) food safety version 2020
  6-7/5  
6 Cập nhật và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn IFS Thực phẩm phiên bản 7
Upgrading and Internal audit skills according to IFS Food version 7 standard
  11-12/5  
7 Cập nhật và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1
Upgrading and Internal audit skills of FSSC 22000 standard issue 5.1
  13-14/5  
8 Thiết lập chương trình giám sát môi trường dựa trên rủi ro áp dụng trong các nhà máy chế biến thực phẩm
Establishing the risk-based environmental monitoring programme applied in food processing factories
  28/5  
9 Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Awareness and Internal audit skills according to ISO 14001:2015
    10-11/6
10 Nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Awareness and Internal audit skills according to ISO 22000:2018 standard
    17-18/6
11 Phê duyệt và giám sát nhà cung cấp và các yêu cầu đánh giá rủi ro theo BRC thực phẩm phiên bản 8
Supplier and raw material approval, performance monitoring and risk assessment according to BRC Food Safety Issue 8
    24-25/6
dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178