vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)

Sáu Bước Chứng Nhận Hệ Thống

Six Steps to Certification_Flyer

Phương thức chuyển đổi giấy chứng nhận quản lý hệ thống

 Transferring Certification
vào 188bet bằng điện thoại:Download flyer here

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Chứng nhận Hệ thống

Với sự tinh thông và thấm nhuần các tiêu chuẩn, Intertek cung cấp kết quả của dịch vụ thẩm tra đã được phê chuẩn đáp ứng được từng nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống quản lý của khách hàng không gói gọn trong sổ tay thực hành hay chứng chỉ. Đó là công cụ đắc lực giúp khách hàng xây dựng tầm nhìn cho toàn bộ quá trình hoạt động, nguồn lực và mục tiêu phát triển của tổ chức. Dựa trên nguồn thông tin xác thực và đúng lúc, khách hàng có thể đưa ra đường hướng phát triển vững vàng.

Intertek không chỉ chứng nhận tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp các công cụ cần thiết để đánh giá và phát triển hoạt động kinh doanh của khách hàng.  Đánh giá viên của Intertek căn cứ vào quá trình hoạt động, tập trung giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

Dịch vụ đánh giá và chứng nhận của chúng tôi bao gồm:

 • Hệ thống ISO 9001
 • Đánh giá tác động môi trường và hệ thống ISO 14001
 • Chứng nhận OHSAS 18001
 • Trách nhiệm xã hội
 • Đánh giá bên thứ hai
 • Hệ thống quản lý tích hợp
 • Đào tạo quản lý hệ thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong các ngành:

 • Hàng không
 • Ô tô
 • Hóa mỹ phẩm
 • An toàn thực phẩm
 • Công nghệ thông tin
 • Y tế
 • Đóng gói sản phẩm
 • Và các ngành công nghiệp khác…

Bằng việc chia sẻ phương thức thực hành tốt nhất và yêu cầu mới từ thị trường để đánh giá hoạt động của khách hàng so với mục tiêu đề ra, Intertek tận tâm giúp khách hàng đẩy mạnh một nền văn hóa phát triển bền vững và liên tục. Đồng hành cùng chúng tôi để được hỗ trợ và đạt được quá trình kinh doanh bền vững.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Chứng nhận Hệ thống.

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178